Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
EPCdiensten.be Info & advies over de EPC keuring
EPCdiensten.be

EPC certificaat

Een EPC certificaat geeft meer informatie over de energiezuinigheid van een woning of gebouw. Zo’n EPC of energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop en verhuur van appartementen en woningen. Maar wat staat er nu precies in zo’n EPC certificaat? Hoe vraag je het certificaat aan? En wat kost het? In dit artikel lees je meer informatie en vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Ga snel naar: 
Wanneer is EPC certificaat verplicht?
EPC certificaat aanvragen
EPC certificaat prijs
Veelgestelde vragen EPC certificaat
Vergelijk vrijblijvend offertes

 

 

Wat is het EPC certificaat?

Het EPC certificaat is een document dat weergeeft hoe energiezuinig je woning is. Het legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. In het document vind je volgende zaken:

 • Energetische score: deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw zoals de isolatiewaarden van de muren en het dak, de ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.  De score wordt uitgedrukt in kWh/m² en geeft weer wat het berekende jaarverbruik is t.o.v. de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Hoe lager die waarde, hoe beter de energieprestatie van je woning.
 • Energiebesparende aanbevelingen: naast deze “score” bevat het EPC ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren, maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.
 • Administratieve gegevens: verder staan nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, … vermeld op het EPC.

EPC certificaat nodig? Laat een erkende vakman langskomen om je woning te inspecteren en het bijhorende certificaat op te maken. Vind een vakman in de buurt.

 

Wanneer is een EPC certificaat verplicht?

Wanneer moet je nu verplicht over een EPC certificaat beschikken? Een EPC is nodig bij de zuivere verkoop in volle eigendom of bij verhuur. Op die manier worden potentiële kopers of huurders geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning. Een overzicht:

 

EPC certificaat bij verkoop

Het EPC of energieprestatiecertificaat is verplicht bij de verkoop van appartementen en woningen. Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop wordt aangeboden.  Bij de verkoop zelf moet het EPC dan worden overgedragen aan de koper. Het EPC moet dus al aanwezig moet zijn voor de ondertekening van het compromis of de akte. In de notariële akte wordt dan een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen.

Het EPC certificaat moet opgemaakt zijn in of na 2019. Verkoop je een nieuwbouwwoning? Dan moet er geen nieuw certificaat opgemaakt worden wanneer je nog een geldig EPC nieuwbouwattest hebt. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) indien er geen EPC aanwezig is.

 

EPC certificaat bij verhuur

Het EPC attest is ook verplicht bij de verhuur van wooneenheden zoals woningen, appartementen en woongebouwen. Het EPC certificaat moet aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten, waarbij de huurder een kopie van het EPC ontvangt. Bij verhuur van een wooneenheid zijn ook EPC certificaten van voor 2019 nog bruikbaar, op voorwaarde dat ze nog geldig zijn.

 

Voor welke gebouwen is een EPC certificaat verplicht?

Voor welk type gebouwen is een EPC nu allemaal verplicht? Een overzicht:

 1. Wooneenheden

  Een EPC is verplicht bij verkoop of verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, appartement, studio, … Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren.

 2. Nieuwbouwwoningen

  Bij nieuwbouwwoningen wordt altijd een EPC certificaat opgesteld binnen de 6 maanden na ingebruikname. Bij verkoop of verhuur van een nieuwbouwwoning is dit certificaat voldoende.

 3. Gebouwen met niet-residentieel en residentieel gedeelte

  In woningen waar ook een niet-residentiële functie, zoals een kantoor, winkel, dokterspraktijk, … is gehuisvest, moet enkel voor het residentiële gedeelte een EPC opgemaakt worden. Het niet-residentiële gedeelte kan echter meegenomen worden bij de opmaak van het EPC op voorwaarde dat dit gedeelte kleiner is dan 800 m², kleiner is dan het residentiële gedeelte en binnen het beschermd volume valt.

 4. Serviceflats

  Ook serviceflats worden beschouwd als residentiële gebouwen. Voor serviceflats die verkocht worden, moet een EPC voor bestaande woning opgesteld worden. Indien de serviceflats worden verhuurd, moet een EPC opgesteld worden als er effectief een huurovereenkomst met de bewoner wordt afgesloten. Indien er geen huurovereenkomst wordt afgesloten, is een EPC bij verhuur niet nodig.

 5. Studentenhomes

  Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een EPC opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel, aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid.

 6. Publieke gebouwen

  Bepaalde publieke gebouwen die groter zijn dan 1.000 m² en vaak door het publiek worden bezocht, moeten over een EPC beschikken en dit uithangen op een plaats die zichtbaar is voor het publiek.

 7. Niet-residentiële gebouwen

  Ook bij verkoop of verhuur van niet-residentiële gebouwen is een EPC certificaat verplicht.

 

 

Wanneer is een EPC certificaat niet verplicht?

Er zijn ook bepaalde gevallen wanneer EPC certificaten niet verplicht zijn. Een kort overzicht:

 • Bij schenking, bij verkoop van enkel vruchtgebruik, bij gerechtelijke onteigening, …
 • Bij verkoop van onbewoonbaar verklaarde woningen
 • Bij woningen waar geen verwarming aanwezig is en dus geen opwekkings- of afgiftesysteem
 • Bij vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten
 • Bij verkoop of verhuur van woonboten
 • Bij verhuur van een assistentie- of noodwoning met dagprijs en zonder huurovereenkomst.
 • Bij woningen die voor 1 januari 2009 verhuurd zijn en waarvan het huurcontract stilzwijgend is verlengd. Wanneer de huurder dezelfde blijft, heb je in dit geval geen EPC nodig. Werd het huurcontract na 1 januari 2009 vernieuwd of heb je een nieuwe huurder, dan moet je wel een EPC laten opmaken.

Heb ik een EPC certificaat nodig? Een specialist kan je verder informeren over de wetgeving rond EPC certificaten en helpt je bij de opmaak ervan. Kom in contact met een specialist in de buurt.

 

EPC certificaat

 

EPC certificaat aanvragen

Hoe kan je nu een EPC certificaat krijgen? En hoe verloopt de opmaak ervan? We overlopen de belangrijkste stappen bij de aanvraag:

 1. Afspraak maken met EPC deskundige

  Als je een EPC certificaat nodig hebt, moet je dat bij een erkende energiedeskundige type A aanvragen. Je maakt dan een afspraak voor een EPC keuring en zorgt ervoor dat alle ruimtes in je woning toegankelijk zijn voor de deskundige. Via onze offerteservice kom je in contact met 2 à 3 geschikte energiedeskundigen. Jij kan dan uitgebreid offertes vergelijken en een doordachte keuze maken.

 2. Inspectie van de woning

  Nu komt de energiedeskundige langs voor een EPC keuring. Daarvoor inspecteert hij je volledige woning: hij kijkt naar het dak, de muren, vloer, ramen, deuren, gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie, … Daarbij volgt deze het voorgelegde inspectieprotocol en controleert ook alle bewijsstukken zoals bewijs van zonnepanelen.

 3. Berekening energiescore & opmaak EPC

  Op basis van de inspectie berekent de energiedeskundige dan de energiescore van je woning. Daarvoor stopt deze alle gegevens in een speciaal softwareprogramma. De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEKA ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software wordt de reproduceerbaarheid verhoogd.

 4. EPC overhandigen

  Nadat het EPC certificaat is opgemaakt, ondertekent de energiedeskundige dit en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. Een EPC opmaken neemt gemiddeld een halve dag in beslag. Het certificaat ontvang je doorgaans 1 week na de EPC keuring.

Op zoek naar een geschikte energiedeskundige? Via onze offerteservice kan je offertes van meerdere erkende energiedeskundigen in jouw buurt vergelijken. Start je aanvraag hier.

 

EPC certificaat prijs

De prijs voor een EPC keuring en de opmaak van het EPC attest ligt gemiddeld tussen € 100 en 200 (excl. btw). Die prijs kan wel variëren afhankelijk van de grootte van je woning, de locatie, de duur van de keuring…

BELANGRIJK: de overheid legt geen vaste prijs op die een energiedeskundige mag aanrekenen. Daardoor kunnen de prijzen  verschillen per energiedeskundige. Het is dan ook een goed idee om meerdere offertes en prijzen te vergelijken. Ontvang vrijblijvend prijsvoorstellen op maat.

 

Veelgestelde vragen EPC certificaat

Hieronder geven we nog het antwoord op enkele veelgestelde vragen over EPC certificaten. • Hoe verloopt de controle op het EPC?

  Het VEKA oefent steekproefsgewijs controles uit op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige, net als op de correctheid en aanwezigheid van een EPC bij verkoop of verhuur van residentiële gebouwen. Het VEKA kan het EPC certificaat intrekken en een boete opleggen tussen de 500 en 5.000 euro bij de volgende overtredingen:

  • Als blijkt dat het EPC van onvoldoende kwaliteit getuigt
  • Als uit de controle van de kwalificaties blijkt dat de energiedeskundige niet aan de voorwaarden voldoet
  • Als het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt
  • Als de eigenaar van een woongebouw zijn woning verkoopt of verhuurt zonder geldig certificaat

  Als de notaris bij het verlijden van de authentieke akte vaststelt dat er voor het bewuste residentiële gebouw geen geldig EPC beschikbaar is, brengt hij het VEKA hier vervolgens onverwijld van op de hoogte. Ook wanneer je een boete krijgt voor een afwezig of niet correct EPC certificaat, moet je nadien nog steeds een EPC laten opmaken. • Hoelang is een EPC certificaat geldig?

  Een EPC certificaat heeft vanaf het moment dat het is opgemaakt een geldigheid van 10 jaar. Als in die tijd een nieuw certificaat wordt opgemaakt en ingediend, is het oude niet langer geldig. Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

  Bij verkoop van een woning geldt dat het EPC certificaat opgemaakt moet zijn in of na 2019, ook wanneer de geldigheidstermijn van het oude EPC nog niet verstreken was. Indien de woning recent werd gebouwd zodat reeds een EPC bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar). • Wie mag een EPC certificaat opmaken?
  Een energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van een woongebouw kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A. Deze deskundigen zijn erkend door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en hebben daarvoor de nodige opleidingen gevolgd. Op de website van de Vlaamse overheid vind je een lijst van erkende energiedeskundigen type A die een EPC certificaat mogen opmaken.


 • Wat is het verschil tussen een EPC certificaat en een energieaudit?

  Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de vrijwillige energieaudit zijn twee verschillende zaken. We zetten de verschillen kort op een rijtje:

  • EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen: een EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van woongebouwen. De koper of verhuurder moet een EPC laten opmaken. Bij verkoop krijgt de koper het EPC, bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC. Enkel een energiedeskundige type A kan een EPC opmaken. De geschatte kostprijs is afhankelijk van het type gebouw.
  • Vrijwillige energieaudit: particulieren die energieadvies willen over hun woning kunnen vrijwillig een energieaudit aanvragen. Enkel een energiedeskundige type B kan een energieaudit opmaken. De geschatte kostprijs ligt tussen € 500 en 800.

 

Offertes ontvangen

Een EPC keuring, EPB keuring, energieaudit, ... laten uitvoeren? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 energiedeskundigen actief in jouw buurt.